Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2021

Ngày 11-05-2021

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2021

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2021.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tin bài: Ban Đào tạo.

Các bài liên quan