Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

Ngày 15-06-2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đợt II, tháng 8 năm 2017:

Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Thứ Bẩy, ngày 19 tháng 8 và Chủ Nhật, ngày  20  tháng 8 năm 2017.

- Thời gian tổ chức xét tuyển trình độ tiến sĩ: Thứ Bẩy, ngày 19 tháng 8 và Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

Liên hệ nộp hồ sơôn tập tại các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên theo số điện thoại và địa chỉ sau:

Chi tiết xem tại File đính kèm.

Các bài liên quan