Thông tin luận án

Ngày 25-09-2017

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Vũ Thị Quý

13/11/2013 | 17:14

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Kim Kế

07/11/2013 | 23:31

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Kim Kế

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Văn Tuân

05/11/2013 | 13:53

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Văn Tuân

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Vũ Quang Dũng

18/10/2013 | 08:23

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Lê Đình Chắc

18/10/2013 | 08:07

Thông tin luận án của NCS Trịnh Văn Cường

16/10/2013 | 08:52

Thông tin luận án của NCS Trịnh Văn Cường

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đoàn Đức Hải

07/10/2013 | 10:00

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đoàn Đức Hải

Thông tin luận án của NCS Phạm Quang Vinh

12/09/2013 | 09:07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quang Vinh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Khoá đào tạo: 2009 – 2013 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS La Nguyệt Anh, NCS Ngô Giang Nam

12/09/2013 | 09:05

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho 02 Nghiên cứu sinh.

Thông tin luận án của NCS Vũ Quang Dũng

12/09/2013 | 09:03

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên”. Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế Mã số: 62.72.01.64 Họ và tên NCS: Vũ Quang Dũng

Trang 32/33 <12...2324252627282930313233>