Giới thiệu

Ngày 11-09-2013

Danh mục các chuyên ngành đào tạo sau đại học - Đại học Thái Nguyên

Danh mục các chuyên ngành đào tạo sau đại học - Đại học Thái Nguyên

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp đào tạo, đến ngay Đào tạo sau đại học - Đại học Thái Nguyên đang đào tạo các chuyên ngành sau đại học:

- 47 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ;

- 13 Chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, 04 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa II, 02 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú;

- 30 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

2 . Sinh thái học

3 . Di truyền học

4 . Sinh học thực nghiệm

5 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý

6 . Địa lý học

7. Địa lí tự nhiên

8 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

9 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học

10 . Đại s và lý thuyết số

11 . Toán giải tích

12 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt

13 . Văn học Việt Nam

14 . Ngôn ngữ Việt Nam

15 . Lịch sử Việt Nam

16 . Giáo dục học

17 . Quản lý giáo dục

18 . Hóa hữu cơ

19 . Hóa vô cơ

20 . Hóa phân tích

21. Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị

22. Vật lí chất rắn

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1 . Lý luận & Lịch sử giáo dục

2. Quản lý giáo dục

3 . Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

4.  Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Sinh học

5.  Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán

6 . Di truyền học

7 . Sinh thái học

8 . Toán giải tích

9 . Văn học Việt Nam

10. Lịch sử Việt Nam

11. Ngôn ngữ Việt Nam

12. Hóa vô cơ

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Sư phạm, ĐT: 0280 3855785

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 . Chăn nuôi

2 . Thú y

3 . Khoa học cây trồng

4 . Lâm học

5 . Khoa học Môi trường

6 . Quản lý đất đai

7. Phát triển Nông thôn

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1 . Khoa học cây trồng

2 . Chăn nuôi

3 . Ký sinh trùng & vi sinh vật học Thú y

4 . Dinh dưỡng và thức ăn Chăn nuôi

5 . Lâm sinh

6. Quản lý đất đai

7. Khoa học môi trường

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Nông lâm, ĐT: 0280 3852925

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG  NGHIỆP

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1. Kĩ thuật cơ khí

2. Cơ kĩ thuật

3. Kĩ thuật điện tử

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

5. Kĩ thuật điện

6. Kĩ thuật cơ khí động lực

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1 . Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

2 . Kĩ thuật cơ khí

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học  - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐT: 0280 3847155

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 . Kinh tế nông nghiệp

2 . Quản lý kinh tế

3. Quản trị Kinh doanh

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Kinh tế nông nghiệp

2. Quản lí kinh tế

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học  - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐT: 0280 3547653

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 . Y học dự phòng

2 . Nội khoa

3 . Nhi khoa

4. Ngoại khoa

5 . BSNTBV Nội khoa

6 . BSNTBV Ngoại khoa

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1 . Vệ sinh XH học & TC y tế

2. Nhi khoa

3. Nội tiêu hóa

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học  - Trường Đại học Y Dược, ĐT: 0280 3858198

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 . Phương pháp Toán sơ cấp

2 . Toán ứng dụng

3 . Công nghệ sinh học

4. Văn học Việt Nam

5. Hóa phân tích

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Hóa sinh học

2. Đại số và lý thuyết số

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học  - Trường Đại học Khoa học, ĐT: 0280 3746983

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

A. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1. Khoa học máy tính

2. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

B. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Khoa học máy tính

Liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học  - Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐT: 0280 3204478

 

Các bài liên quan