Thông báo

Ngày 27-03-2015

Quy trình cấp trả văn bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, chứng chỉ Tiếng Anh

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Giờ hành chính thứ 5 hàng tuần. (Liên hệ trước với: Đ/c Trần Thu Hương, Di động: 0912 215 929)

- Địa điểm: Phòng 309 - Ban Đào tạo sau đại học, tầng 3, Trụ sở Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

 

2. Thủ tục nhận văn bằng, chứng chỉ

- Người có bằng đến nhận văn bằng, chứng chỉ: Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

-  Người đến nhận bằng thay:

+ Người đến nhận thay phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của phường, xã nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan quản lí của người có văn bằng, chứng chỉ), xuất trình chứng minh nhân dân của mình. Download mẫu giấy ủy quyền tại đây.

+ Mọi trường hợp không có giấy ủy quyền hoặc giấy ủy quyền không hợp lệ sẽ không được nhận thay văn bằng, chứng chỉ.

Các bài liên quan