Thông tin luận án

Ngày 26-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hồ Lương Xinh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Lương Xinh.

Tên đề tài luận án: “Kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Thái  Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp

Mã số: 62.62.01.15.              

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Bùi Đình Hòa

2. TS. Lê Quang Dực

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 11 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan