Thông tin luận án

Ngày 07-09-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thanh Tùng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Tùng.

Tên đề tài luận án: “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bắc Ninh”

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa - Viện Kinh tế Việt Nam

  2. TS. Đàm Thanh Thủy - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Phòng A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan