Thông tin luận án

Ngày 08-09-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hồ Chí Diên

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hồ Chí Diên.

Tên đề tài luận án: “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.              

Mã số: 9620115.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Chí Thiện – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Phòng A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan