Thông tin luận án

Ngày 01-07-2020

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Ngô Xuân Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Ngô Xuân Hải

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng (Indosasa Angustata Mc.Clure) thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn

Ngành: Lâm sinh; Mã số: 9.62.02.05

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Đại Hải

Thời gian: 8 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan