Thông tin luận án

Ngày 10-07-2020

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Vũ Văn Đam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Đam

Tên đề tài: “Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của quá trình cắt thân cây ngô sau thu hoạch”

Ngành: Kỹ thuật Cơ khí

Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

2. GS.TSKH. Phạm Văn Lang

Thời gian: 8 giờ 30, Thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666 Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan