Thông tin luận án

Ngày 10-09-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS.Hoàng Huy Trọng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Huy Trọng.

Tên đề tài luận án: “Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.              

Mã số: 9620115.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Quang Quý – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 25 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Phòng A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan