Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - năm 2019

Ngày 12-07-2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - năm 2019

Đại học Thái Nguyên ban hành thông báo số 1157/TB-ĐHTN-ĐT ngày 27/6/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan