Tuyển sinh nước ngoài

Ngày 25-11-2020

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản

Ngày 23/11/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông báo số 1485/TB-BGD&ĐT và 1486/TB-BGD&ĐT về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 (bậc tiến sĩ cho khóa 2021 - 2024, bậc thạc sĩ cho khóa 2021-2023).

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

Các bài liên quan