Tuyển sinh trong nước

Ngày 17-08-2017

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Năm 2017

31/07/2017 | 21:53

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

31/05/2017 | 10:07

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

12/04/2017 | 08:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017

06/12/2016 | 14:21

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi 4/2016

23/05/2016 | 13:57

Thông báo thi năng lực tiếng Anh trình độ từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam các ngành không chuyên tiếng anh đợt thi ngày 12/6/2016

10/05/2016 | 16:31

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 4-2016

28/04/2016 | 17:12

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2016

16/04/2016 | 06:55

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2016

24/03/2016 | 16:49

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016

22/02/2016 | 08:27

Trang 1/6 <123456>