Tuyển sinh trong nước

Ngày 28-09-2021

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 9/2018

22/10/2018 | 14:44

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 9 năm 2018

19/09/2018 | 14:52

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2018

09/07/2018 | 08:51

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh sau đại học 4/2018

08/06/2018 | 09:59

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 4/2018

18/05/2018 | 16:49

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

14/05/2018 | 17:44

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

16/04/2018 | 15:17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng

16/03/2018 | 11:04

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018

11/12/2017 | 08:34

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

12/04/2017 | 08:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Trang 1/1 <1>