Tuyển sinh trong nước

Ngày 06-10-2021

Thông báo quy định ra/vào tỉnh Thái Nguyên đối với thí sinh dự thi sau đại học đợt 2 năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo các thí sinh dự thi sau đại học đợt 2 năm 2021 thực hiện quy định ra/vào tỉnh Thái Nguyên theo Công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Các bài liên quan