Đề cương các môn thi tuyển Thạc sĩ

Ngày 20-10-2017

Đề cương, dạng thức đề thi môn Toán giải tích (mới 7-2016)

14/07/2016 | 15:40

Đề cương, dạng thức đề thi môn Toán giải tích mới ban hành kèm theo quyết định số 2841/QĐ-ĐHTN, ngày 14/7/20116. Áp dụng thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ từ 8/2016

Dạng thức đề thi, đề cương ôn tập các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc (5-2016)

13/05/2016 | 16:53

Đề cương, dạng thức đề thi môn Giải tích cho Vật lí, Cơ sở cơ học lượng tử

25/02/2016 | 09:10

Áp dụng thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học

Quyết định 2853 thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, phê duyệt chương trình ôn thi, dạng thức đề thi môn cơ bản, chủ chốt 12-2015

18/12/2015 | 14:23

Đề cương, dạng thức đề thi môn Chủ chốt: Lý thuyết ô tô, máy kéo

28/08/2015 | 08:54

Áp dụng thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kĩ thuật cơ khí động lực

Thông báo thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học

16/06/2015 | 15:49

Đề cương thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lí chất rắn (Mới 6-2015)

16/06/2015 | 08:25

Đề cương và Dạng thức đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (Mới)

25/12/2014 | 08:51

Trang 1/1 <1>