Văn bản pháp quy

Ngày 19-06-2024

Quyết định phê duyệt và ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

04/05/2022 | 10:01

Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/04/2022 | 17:02

Quyết định phê duyệt và ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

05/04/2022 | 08:33

Quyết định phê duyệt và ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

04/04/2022 | 10:46

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

08/03/2022 | 10:41

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.

08/03/2022 | 10:35

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Đại học Thái Nguyên.

08/03/2022 | 10:13

Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

24/05/2016 | 14:06

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia

16/03/2016 | 07:58

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

17/02/2016 | 15:30

Trang 1/6 <123456>