Tuyển sinh trong nước

Ngày 06-10-2021

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Đại học Thái Nguyên hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
theo Công văn số 1737/ĐHTN-ĐT ngày 05/10/2021.

Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện khai báo y tế tại phòng làm thủ tục thi (sáng ngày 09/10/2021).

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Các bài liên quan