Tuyển sinh trong nước

Ngày 18-11-2018

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 9/2018

22/10/2018 | 14:44

Công bố quy định mới xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

21/09/2018 | 08:00

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 9 năm 2018

19/09/2018 | 14:52

Quyết định về việc thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18/09/2018 | 10:53

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Toán cao cấp thống kê nông nghiệp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 10:40

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

18/09/2018 | 10:06

Thay đổi chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích

18/09/2018 | 10:05

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

18/09/2018 | 10:01

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

18/09/2018 | 09:55

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa phân tích của trường Đại học Khoa học

18/09/2018 | 09:51

Trang 1/24 <12345678910...2324>