Tuyển sinh trong nước

Ngày 17-08-2017

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Năm 2017

31/07/2017 | 21:53

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

13/07/2017 | 10:24

Một số vấn đề về dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

29/06/2017 | 16:12

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

31/05/2017 | 10:07

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

12/04/2017 | 08:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Thông báo xét tuyển đi học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài theo diện học bổng Hiệp định và học bổng Chính phủ năm 2017

17/02/2017 | 16:19

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017

06/12/2016 | 14:21

Đề cương, dạng thức đề thi môn Toán giải tích (mới 7-2016)

14/07/2016 | 15:40

Đề cương, dạng thức đề thi môn Toán giải tích mới ban hành kèm theo quyết định số 2841/QĐ-ĐHTN, ngày 14/7/20116. Áp dụng thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ từ 8/2016

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng đề án 911 năm 2016

14/07/2016 | 14:31

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi 4/2016

23/05/2016 | 13:57

Trang 1/28 <12345678910...2728>