Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 9 năm 2022

Ngày 29-09-2022

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 9 năm 2022

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 9 năm 2022.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Nhận đơn phúc khảo từ ngày 29/9/2022 - ngày 05/10/2022 trong giờ hành chính tại: Phòng 207, Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Chuyên viên: Trần Thị Hà Phương, số điện thoại: 0348150999.

Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng.

Mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Các bài liên quan