QĐ mở ngành ĐT Thạc sĩ

Ngày 25-10-2021

Năm 2005

18/08/2014 | 16:02

Lâm học

Năm 2004

18/08/2014 | 15:52

Thiết bị, mạng và nhà máy điện; Cơ học kỹ thuật

Năm 2002

18/08/2014 | 15:30

Kinh tế Nông nghiệp; Thú y; Lịch sử Việt Nam; Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lý; Khoa học máy tính.

Năm 2001

18/08/2014 | 14:58

Giáo dục học

Năm 1999

18/08/2014 | 14:53

Toán Giải tích; Đại số và Lý thuyết số; Văn học Việt Nam; Lý luận và Phương pháp DH Văn - TV; LL & PP DH Toán học

Năm 1997

18/08/2014 | 14:30

Y học dự phòng; Công nghệ chế tạo máy; Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Năm 1993

18/08/2014 | 14:26

Trồng trọt; Chăn nuôi

Năm 1991

13/09/2013 | 16:50

Sinh thái học; Di truyền học; Sinh học thực nghiệm; LL & PPDH môn Vật lý; Hoá hữu cơ; Hoá phân tích

Trang 2/2 <12>