Thông báo

Ngày 17-12-2018

Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

13/07/2015 | 14:54

QĐ 1255 sửa đổi một số nội dung trong QĐ về công tác quản lý đào tạo sau đại học

29/06/2015 | 10:55

Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định về Công tác quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

QĐ 1254 sửa đổi một số nội dung trong QĐ đào tạo trình độ thạc sĩ

29/06/2015 | 10:50

Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Hướng dẫn về việc áp dụng điều kiện ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ

19/05/2015 | 14:28

Văn bản liên quan Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần với ngành khác, chuyên ngành đăng kí dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (Cập nhật mới 2015)

27/03/2015 | 16:20

Quy trình cấp trả văn bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, chứng chỉ Tiếng Anh

27/03/2015 | 09:58

Văn bản Liên quan đến công tác quản lí đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên (Cập nhật mới 2015)

29/08/2014 | 10:00

Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ"

12/08/2014 | 07:35

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (Mới 2014)

12/08/2014 | 07:29

Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

01/07/2014 | 09:33

Trang 2/5 <12345>