Thông tin luận án

Ngày 19-05-2020

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Lưu Phương Thảo

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS. Lưu Phương Thảo

Tên đề tài luận án: Về Môđun Cohen-Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen-Macaulay trên vành Noether địa phương

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 9h00’ ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự./.

 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan