Thông tin luận án

Ngày 12-07-2017

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Võ Thy Trang

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Thy Trang.

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC”. 

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; mã số: 62.62.01.15.              

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian họp Hội đồng: 15 giờ 00’, ngày 14 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan