Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2019

Ngày 03-10-2019

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2019

1. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2019. Chi tiết xem tại đây.

2. Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi từ ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại địa chỉ: Phòng 309, Trụ sở Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/ 01 bài thi (chỉ nhận đơn và lệ phí trực tiếp theo địa chỉ trên).

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 02083851588.

3. Mẫu đơn phúc khảo xem tại đây.

4. Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh xem tại đây

Các bài liên quan