Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Ngày 01-03-2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Đại học Thái Nguyên ban hành Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

Các bài liên quan