Danh mục các hướng nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ (2013)

QD số 237, ngày 06/03/2013 phê duyệt danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ và danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn NCS

Nội dung chi tiết trong File đính kèm.

Các bài liên quan