Trường dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên và trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn giai đoạn 2009 - 2015

Các bài liên quan