Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-12-2020

Quyết định ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

18/03/2015 | 10:54

Thông báo kế hoạch tổ chức các đợt thi tiếng Anh B1, B2 vào tháng 6, 8, 12 năm 2014

10/06/2014 | 17:19

Thông báo bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

27/11/2013 | 15:00

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 đợt thi tháng 12 năm 2013

05/11/2013 | 17:04

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 đợt thi tháng 12 năm 2013

Thông báo kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt thi tháng 9 năm 2013

16/10/2013 | 10:10

HĐTS Sau Đại học, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt thi tháng 9 năm 2013

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 3/2013

12/09/2013 | 09:29

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

12/09/2013 | 09:25

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) và Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2013 như sau:

Thông báo Học bổng song phương Bỉ năm 2013-2014

12/09/2013 | 09:23

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2012

12/09/2013 | 09:20

Căn cứ Kế hoạch hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực quốc gia Hung-ga-ri, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2012 như sau:

Thông tin về học bổng nhập học năm 2013 - Học bổng phát triển tại Việt Nam (ADS/ALAS)

12/09/2013 | 09:16

Trang 2/2 <12>