Văn bản pháp quy

Ngày 24-05-2016

Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ GDĐT công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bao gồm:

- Bậc 3-5 dùng chung; 

- Bậc 2 cho người lớn;

- Bậc 1 cho học sinh Tiểu học;

- Bậc 2 cho học sinh THCS;

- Bậc 3 cho học sinh THPT.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Theo tin Bộ GD&ĐT, ngày 18/5/2016

Các bài liên quan