Văn bản pháp quy

Ngày 28-09-2021

Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

24/05/2016 | 14:06

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

17/02/2016 | 15:30

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

13/01/2016 | 16:39

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

22/12/2015 | 13:55

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014

13/10/2015 | 16:15

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

09/10/2015 | 14:27

Hướng dẫn về việc áp dụng điều kiện ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ

19/05/2015 | 14:28

Văn bản liên quan Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần với ngành khác, chuyên ngành đăng kí dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (Cập nhật mới 2015)

27/03/2015 | 16:20

Văn bản Liên quan đến công tác quản lí đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên (Cập nhật mới 2015)

29/08/2014 | 10:00

Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ"

12/08/2014 | 07:35

Trang 1/4 <1234>