Thông tin luận án

Ngày 13-03-2020

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai

Tên đề tài luận án: Điều kiện cần và đủ cho nghiệm của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng

Ngành đào tạo: Toán giải tích, mã số: 9460102

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Văn Lưu

Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan