Thông tin luận án

Ngày 17-03-2020

Thông báo họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Lưu Anh Tùng

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lưu Anh Tùng.

Tên đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của quá trình mài phẳng khi mài tinh

Ngành: Kỹ thuật cơ khí   

Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Vũ Ngọc Pi

2. GS.TSKH. Bành Tiến Long

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan