Thông tin luận án

Ngày 15-06-2020

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Hương Giang

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Giang.

Tên đề tài: Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa, bệnh giun lươn (Strongyloidosis) trên lợn tại tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị.

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Nguyễn Thị Kim Lan
  2. TS. Nguyễn Văn Quang

Thời gian: 8 giờ, ngày 09 tháng 7  năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan