Thông tin luận án

Ngày 30-05-2017

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quyên

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quyên.

Tên đề tài: “Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị”

Thuộc ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y

Mã số:  62.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS. TS. Nguyễn Thị Kim Lan

2. TS. Nguyễn Văn Quang

Thời gian: 8  giờ 30 phút, ngày 15 tháng  6  năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. 

Các bài liên quan