Tuyển sinh trong nước

Ngày 11-12-2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018

  Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018. Thời gian tuyển sinh như sau:

- Tuyển sinh đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 21 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Tuyển sinh đợt 2 (dự kiến): Thứ Bẩy, ngày 22 tháng  9 và Chủ Nhật, ngày 23 tháng  9 năm 2018.

*Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan