Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2020

Ngày 04-03-2020

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Đại học Thái Nguyên lùi thời gian người học trở lại trường học tập do phòng dịch Covid-19; Căn cứ công văn số 408/ĐHTN-ĐT ngày 03/3/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2020, Đại học Thái Nguyên thông báo:

1) Thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 (thi tuyển thạc sĩ, xét tuyển tiến sĩ) thay đổi và được ấn định tổ chức trong 2 ngày: Thứ Bẩy, ngày 23 tháng 5 và Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020.

2) Thời gian nhận hồ sơ đăng kí dự thi đợt 1: từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

3) Các nội dung khác như: các môn thi tuyển; đối tượng và điều kiện dự thi; chính sách ưu tiên;… theo Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ số 68/TB-ĐHTN-ĐT ngày 15/01/2020; Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ số 69/TB-ĐHTN-ĐT ngày 15/01/2020 của Đại học Thái Nguyên .

  Đại học Thái Nguyên thông báo để các thí sinh biết và chủ động liên hệ với đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Các bài liên quan