Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 6/2020

Ngày 15-07-2020

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 6/2020

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 6/2020

Căn cứ Thông báo số 1139/TB-ĐHTN-ĐT ngày 30/6/2020 Kết luận Hội nghị về phương án xét tuyển đợt tuyển sinh sau đại học tháng 6/2020, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 6/2020 như sau:

1. Điểm trúng tuyển

1.1. Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

STT

Tên ngành/ Đơn vị đào tạo

Tổng điểm môn Cơ bản + Chủ chốt (bao gồm cộng điểm ưu tiên) 

Ghi chú 

I

Trường Đại học Sư phạm

 

 

1

Di truyền học

12,5

 

2

Toán giải tích

12,0

 

Giáo dục học (GD Tiểu học)

12,0

 

Giáo dục học (GD mầm non)

11,75

 

Hóa phân tích

12,5

 

Hóa vô cơ

12,5

 

LL&PPDH BM GD Thể chất

16,25

 

LL&PPDH BM Sinh học

10,0

 

LL&PPDH Bộ môn Toán

12,0

 

10 

LL&PPDH BM Văn - TV

14,25

 

11 

LL&PPDH Bộ môn Vật lý

14,5

 

12 

LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh

11,25

 

13

Quản lý giáo dục

10,5

 

14 

Sinh thái học

17,25

 

15 

Văn học Việt Nam (SP)

10,0

 

16 

Vật lý chất rắn

13,5

 

II

Trường Đại học Nông Lâm

 

 

1.

Kinh tế nông nghiệp (NL)

12,0

 

2.

Khoa học cây trồng

11,0

 

3.

Khoa học môi trường

12,0

 

4.

Quản lý đất đai

10,5

 

5.

Thú y

13,75

 

III

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

 

 

1.

Kỹ thuật viễn thông

14,5

 

2.

Kỹ thuật điện tử

16,75

 

IV

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

 

 

1.

Quản lý kinh tế

10,5

 

2.

Quản trị kinh doanh

11,25

 

3.

Kế toán

10,25

 

V

Trường Đại học Y - Dược

 

 

1.

Nội khoa

12,75

 

2.

Nhi khoa

12,0

 

3.

Y học dự phòng

13,5

 

VI

Trường Đại học Khoa học

 

 

1.

Công nghệ sinh học (KH)

10,5

 

2.

Hóa phân tích (KH)

13,5

 

3.

Lịch sử Đảng CSVN

16,5

 

4.

Phương pháp toán sơ cấp

16,0

 

5.

QLTN và môi trường

15,75

 

6.

Quang học

14,0

 

7.

Toán ứng dụng

15,5

 

8.

Văn học Việt Nam (KH)

12,25

 

VII

Trường Đại học Công nghệ TT&TT

 

 

1.

Khoa học máy tính

11,25

 

2.

Kỹ thuật viễn thông

16,0

 

VIII

Khoa Ngoại ngữ

 

 

1.

Ngôn ngữ Anh

12,75

 

 Ghi chú: Điểm môn thi tối thiểu để được xét trúng tuyển: Ngoại ngữ + Ưu tiên (nếu có)  ≥ 50,0 điểm; Cơ bản + Ưu tiên (nếu có)  ≥ 5,0 điểm; Chủ chốt  ≥ 5,0 điểm.

1.2. Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Stt

Ngành đào tạo tiến sĩ

Điểm đánh giá bài luận và đề cương nghiên cứu

 Ghi chú

1

Quản lý giáo dục

91,3

 

2

Khoa học môi trường

88,1

 

3

Phát triển nông thôn

92,0

 

4

Thú y

97,5

 

5

Lâm nghiệp

80,0

 

6

Quản lý kinh tế

87,8

 

7

Kinh tế nông nghiệp

88,0

 

8

Kỹ thuật cơ khí

94,0

 

9

Y tế công cộng

93,3

 

10

Nhi khoa

91,0

 

Tổng số: 10 ngành. 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển trình độ tiến sĩ đạt điểm xét tuyển ≥ 80,0 điểm; các điều kiện xét tuyển khác đạt yêu cầu theo quy định.

2. Tổ chức nhập học

Hội đồng tuyển sinh gửi Giấy báo nhập học đến người trúng tuyển. Cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển và nghiên cứu sinh theo lịch sau:

Stt

Cơ sở đào tạo

Ngày, địa điểm nhập học

Điện thoại liên hệ

1

Trường ĐH Khoa học

Ngày 18/7/2020, Hội trường tầng 5

Nhà Hiệu bộ

0208 3901686

2

Trường ĐH Nông Lâm

Ngày 11/7/2020, Phòng C1,

Giảngđường C

0208 3852 925

3

Trường ĐH Sư phạm

Ngày 17/7/2020, Hội trường C1,

Giảng đường B2

0208 3855785

4

Trường ĐH Kinh tế

và Quản trị kinh doanh

Ngày 12/7/2020, Phòng họp B,

Khu Hiệu bộ

0208 3647685

5

Trường ĐH Công nghệ thông tin

và Truyền thông

Ngày 01/8/2020, phòng 107,

Bộ phận Đào tạo Sau đại học

0208 3904338

6

Trường Ngoại ngữ

Ngày 15/8/2020, Giảng đường B

 

3. Hồ sơ nhập học

a) Phiếu đăng ký nhập học có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự;

b) Giấy báo trúng tuyển;

c) 04 (bốn) ảnh chân dung mới chụp cỡ 03 x 04 cm;

Các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ kích thước 24 x 33cm.

Mẫu phiếu đăng ký nhập học: Xem tại file đính kèm.

 - Những trường hợp thí sinh trúng tuyển không nhận được giấy báo nhập học đề nghị vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định, đồng thời đăng kí với các Nhà trường để được cấp lại giấy báo nhập học.

- Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học sẽ được xem như tự ý bỏ quyền vào học và bị hủy kết quả thi tuyển. 

 

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan