Kết quả thi B1, B2

Ngày 16-12-2013

Kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 khung châu Âu đợt thi tháng 12-2011 và đợt thi 01-2012

Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 khung châu Âu năm 2011, tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2011 (đợt I) và ngày 08 tháng 01 năm 2012 (đợt II).

1. Thông báo kết quả thi

- Kết quả thi đợt I, ngày 25 tháng 12 năm 2011 (Xem tại đây).

- Kết quả thi đợt II, ngày 08 tháng 01 năm 2012 (Xem tại đây).

2. Thang điểm và điểm đánh giá đạt yêu cầu:

- Tổng điểm của 3 bài thi (Bài thi đọc và viết; Bài thi nghe hiểu; Bài thi nói) là 100 điểm.

- Thí sinh đạt yêu cầu đạt tổng số 50,0 điểm; điểm mỗi bài thi không dưới 30% (Bài thi đọc và viết ≥ 18 điểm; Bài thi nghe hiểu ≥ 6 điểm; Bài thi nói ≥ 6 điểm).

Các bài liên quan