Kết quả thi B1, B2

Ngày 16-12-2013

Kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 khung châu Âu (đơt thi 05/2012)

Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 khung châu Âu năm 2012, tổ chức vào ngày 05, 06 tháng 05 năm 2012.

1. Thông báo kết quả thi

- Kết quả thi (Xem tại đây).

2. Thang điểm và điểm đánh giá đạt yêu cầu:

- Tổng điểm của 3 bài thi (Bài thi đọc và viết; Bài thi nghe hiểu; Bài thi nói) là 100 điểm.

- Thí sinh đạt yêu cầu: tổng điểm  50,0 điểm, điểm mỗi bài thi không dưới 30% (Bài thi đọc và viết ≥ 18 điểm; Bài thi nghe hiểu ≥ 6 điểm; Bài thi nói ≥ 6 điểm).

Các bài liên quan