Tin tức & Sự kiện

Ngày 10-06-2014

Thông báo kế hoạch tổ chức các đợt thi tiếng Anh B1, B2 vào tháng 6, 8, 12 năm 2014

Từ nay đến hết năm 2014, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức 03 đợt thi Tiếng Anh cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ dùng cho đào tạo sau đại học không chuyên Tiếng Anh vào tháng 6, tháng 8 và tháng 12.

 

KÌ THI TIẾNG ANH THÁNG 6/2014

1. Thời gian và Địa điểm tổ thức

Ngày thi: ngày 28/06/2014

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

2- Đối tượng dự thi

- Học viên, bác sĩ nội trú, NCS của Đại học Thái Nguyên, của các Viện phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên và các cơ sở đào tạo khác; Những người chuẩn bị điều kiện ngoại ngữ để dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên.

3- Đăng kí dự thi, lệ phí thi và thời hạn đăng kí dự thi

- Thời hạn đăng kí dự thi từ ngày 10/06/2014 đến 17/06/2014. đề nghị những người quan tâm nên thường xuyên theo dõi trên thông tin kì thi trên các website của ĐH Thái Nguyên (http://tnu.edu.vn hoặc http://sdh.tnu.edu.vn hoặc http://dean2020.tnu.edu.vn)

- Người đăng kí dự thi tải mẫu Bản đăng kí dự thi tiếng Anh (xem tại File đính kèm) điền đủ thông tin vào chỗ trống và nộp theo quy định sau: 

+ Học viên, NCS của ĐH Thái Nguyên và Viện phối hợp đào tạo đăng kí dự thi, nộp lệ phí thi tại Phòng quản lí Đào tạo Sau đại học/bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học của đơn vị đào tạo. Nếu chưa có thẻ học viên, NCS, cần nộp thêm 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 cm mới chụp và đơn vị đào tạo có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận học viên/NCS (có dán ảnh) cho những đối tượng này để họ xuất trình khi vào phòng thi.

TT

       Các đơn vị đào tạo

     Điện thoại

1

Trường Đại học Sư phạm

0280 3855785

2

Trường Đại học Nông Lâm

0280 3852925

3

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

0280 3547653

4

Trường ĐH Khoa học

0280 3903398

5

Trường ĐH Y Dược

0280 3858198

6

Trường ĐH CNTT & TT

0280 6255052

7

Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp

0280 3847155

 

+ Những người không thuộc đối tượng nêu trên thì đăng kí dự thi, nộp lệ phí thi và 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 cm mới chụp, bản sao Chứng minh thư nhân dân (có công chứng) đến nộp tại Ban Đào tạo sau đại học, phòng 309, trụ sở Đại học Thái Nguyên - Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.

 

- Lệ phí đăng kí và lệ phí thi: Trình độ B1:  500.000 đồng/người.

                                                 Trình độ B2: 700.000 đồng/người.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Ban ĐT sau đại học, ĐT: 0280 3851588;

- Văn phòng đề án Ngoại ngữ 2020: 0280 3646 929.

Các bài liên quan