Tin tức & Sự kiện

Ngày 25-10-2021

Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC của Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

23/05/2019 | 09:40

Thông báo hiện trạng các chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon

31/12/2015 | 07:53

Thư ngỏ - Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

12/08/2015 | 13:53

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/05/2015 | 07:32

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2015

24/03/2015 | 15:02

Quyết định ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

18/03/2015 | 10:54

Thông báo kế hoạch tổ chức các đợt thi tiếng Anh B1, B2 vào tháng 6, 8, 12 năm 2014

10/06/2014 | 17:19

Thông báo bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

27/11/2013 | 15:00

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 đợt thi tháng 12 năm 2013

05/11/2013 | 17:04

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 đợt thi tháng 12 năm 2013

Thông báo kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt thi tháng 9 năm 2013

16/10/2013 | 10:10

HĐTS Sau Đại học, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt thi tháng 9 năm 2013

Trang 1/2 <12>