Kết quả thi B1, B2

Ngày 16-07-2014

Thông báo kết quả thi và công nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 đợt thi ngày 28.6.2014

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-ĐHTN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Văn phòng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ĐHTN xin thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt thi ngày 28.6.2014 kết quả thi và công nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 cho 159 thí sinh.

Để xem thông tin chi tiết thí sinh có thể xem tại đây.

Các bài liên quan