Thông báo thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học

Căn cứ quyết định 1114/QĐ-ĐHTN, ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc "Thay đổi môn thi chủ chốt Tâm lý học đại cương bằng môn Giáo dục học đại cương đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học. Áp dụng từ kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tháng 9/2015 trở đi.

Các bài liên quan