Đề cương các môn thi tuyển Thạc sĩ

Ngày 27-05-2019

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

18/09/2018 | 09:55

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Cơ bản và môn Chủ chốt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa phân tích của trường Đại học Khoa học

18/09/2018 | 09:51

Ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:48

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:41

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2018

09/07/2018 | 08:51

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh sau đại học 4/2018

08/06/2018 | 09:59

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 4/2018

18/05/2018 | 16:49

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

14/05/2018 | 17:44

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

16/04/2018 | 15:17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng

16/03/2018 | 11:04

Trang 2/24 <12345678910...2324>