Đề cương các môn thi tuyển Thạc sĩ

Ngày 20-02-2019

Ban hành dạng thức đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:48

Ban hành chương trình môn thi, dạng thức đề thi môn Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

18/09/2018 | 09:41

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2018

09/07/2018 | 08:51

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh sau đại học 4/2018

08/06/2018 | 09:59

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 4/2018

18/05/2018 | 16:49

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

14/05/2018 | 17:44

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

16/04/2018 | 15:17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng

16/03/2018 | 11:04

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018

11/12/2017 | 08:34

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

12/04/2017 | 08:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Trang 2/24 <12345678910...2324>