QĐ mở ngành ĐT Thạc sĩ

Ngày 16-06-2021

Năm 1999

18/08/2014 | 14:53

Toán Giải tích; Đại số và Lý thuyết số; Văn học Việt Nam; Lý luận và Phương pháp DH Văn - TV; LL & PP DH Toán học

Năm 1997

18/08/2014 | 14:30

Y học dự phòng; Công nghệ chế tạo máy; Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Năm 1993

18/08/2014 | 14:26

Trồng trọt; Chăn nuôi

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tiếng Anh đợt thi ngày 28.6.2014

18/07/2014 | 07:45

Thông báo kết quả thi và công nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 đợt thi ngày 28.6.2014

16/07/2014 | 09:09

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

02/07/2014 | 17:06

Thông báo kế hoạch tổ chức các đợt thi tiếng Anh B1, B2 vào tháng 6, 8, 12 năm 2014

10/06/2014 | 17:19

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

14/02/2014 | 14:55

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Sinh thái và Tài Nguyên sinh vật

Viện Hóa học

14/02/2014 | 14:44

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Hóa học

Viện Toán học

14/02/2014 | 14:35

Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Toán học

Trang 9/25 <12...5678910111213...2425>