Tuyển sinh trong nước

Ngày 20-01-2021

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt thi tháng 4/2018

18/05/2018 | 16:49

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

14/05/2018 | 17:44

Danh sách dự thi, lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018

16/04/2018 | 15:17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng

16/03/2018 | 11:04

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018

11/12/2017 | 08:34

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

12/04/2017 | 08:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Thông báo xét tuyển đi học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài theo diện học bổng Hiệp định và học bổng Chính phủ năm 2017

17/02/2017 | 16:19

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng đề án 911 năm 2016

14/07/2016 | 14:31

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2016

19/05/2016 | 16:11

Dạng thức đề thi, đề cương ôn tập các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc (5-2016)

13/05/2016 | 16:53

Trang 3/25 <12345678910...2425>