Đề án ĐTGV có trình độ Tiến sĩ giai đoạn 2010-2020

Ngày 20-03-2019

Nội dung đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020

14/10/2013 | 09:57

Nội dung đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020

QĐ 5339 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 911

14/10/2013 | 09:51

QĐ 5339 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020"

Thông tư 130 hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010

14/10/2013 | 07:56

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010

Danh sách học viên tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ năm 2010 - 2011

13/09/2013 | 16:55

Danh sách học viên tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ năm 2008, 2009, 2010

13/09/2013 | 16:54

Năm 1991

13/09/2013 | 16:50

Sinh thái học; Di truyền học; Sinh học thực nghiệm; LL & PPDH môn Vật lý; Hoá hữu cơ; Hoá phân tích

Danh mục các hướng nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ (2013)

13/09/2013 | 16:37

QD số 237, ngày 06/03/2013 phê duyệt danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ và danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn NCS

CV 22/ĐHTN

13/09/2013 | 16:29

Kết quả đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014

13/09/2013 | 16:24

Ngôn ngữ Việt nam

13/09/2013 | 16:18

Trang 21/24 <12...1415161718192021222324>