Hội đồng chức danh

Ngày 12-09-2013

Công văn số 166/HĐCDGSNN, "Về việc xử lý hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh "

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chỉ lưu trữ một bộ hồ sơ ứng viênđăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Để đơn giản thủ tục hành chính, thuận tiện cho các Hội đồng Chức danh giáo sư và ứng viên, Hộiđồng Chức danh giáo sư nhà nước hướng dẫn việc xử lý hồ sơ của các Hộiđồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành như sau:

Sau khi hoàn tất việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hộiđồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành gửi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 21, điểm 4a – Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT, ngày 2/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hộiđồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơsở. Riêng hồ sơ cá nhân của mỗi ứng viên chỉ gửi một bộ gốc (kể cả hồ sơ củanhững ứng viên không được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đềnghị HÐCDGSNN xét tiếp) thay vì ba bộ như trước đây. Hai bộ hồ sơ còn lại củaứng viên, các ứng viên được nhận lại tại các Hội đồng Chức danh giáo sưngành, liên ngành.

Đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm.

 

(Theo tin HĐCDGSNN, ngày 7/10/2010)

Các bài liên quan