Thông tin luận án

Ngày 02-08-2017

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm thảm thực vật thoái hóa và một số mô hình rừng trồng tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Chuyên ngành: Sinh thái học, mã số: 62 42 01 20.

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Nguyễn Thế Hưng, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường

2. TS. Lê Đồng Tấn, Trung tâm Phát triển công nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 08 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan